top of page
הזמנה אישית לאלה

הזמנה אישית לאלה

₪0.00Price
בנה של אלה עבר למיטה של גדולים והיא ביקשה לתפור עבורו נחשוש קצר מהרגיל,באורך 2 מטר.
שאלתי מה הוא יאהב - חיות,מכוניות?.
"חלליות".
שילבתי בדים,שלחתי מספר אפשרויות ואלה ביקשה לשלב את 2 הצבעים של בד החלליות.
ביקשה וקיבלה.
bottom of page